Zasady i Licencje

Ostatnia modyfikacja 30 marca 2022

Neuro Coach School (Nazwa główna: Brand Elevator) jest właścicielem witryny www.SzkolaLifeCoach.com i pochodnych subdomen, które zawierają w swoim adresie SzkolaLifeCoach.com, razem opisywane będą jako “Serwisy” i ich wszystkich dotyczą te Zasady i Licencje.

Modyfikacja Zasad i Licencji

Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikacji tych Zasad i Licencji w dowolnym czasie. Korzystając z usług, produktów oraz naszych serwisów, potwierdzasz, że zgadzasz się na modyfikację i akceptujesz to. 

Treści zawarte na stronie

Niniejsza Witryna i wszystkie materiały dostępne w Witrynie są własnością nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Witryna jest udostępniana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Nie możesz korzystać z Witryny lub materiałów dostępnych w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub nie został przez nas autoryzowany. Mówiąc inaczej nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieła pochodne, wykorzystywać ani rozpowszechniać w żadnym sposób lub medium (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) wszelkie materiały ze Strony. Wyjątkiem jest otrzymanie pozwolenia drogą elektroniczną.

Kadrowanie strony

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

Informacje publikowane i dostępne na stronie www.SzkolaLifeCoach.com i innych naszych Serwisach

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i są udostępniane jako narzędzia samopomocy na własny użytek.

PORADY PRAWNE I FINANSOWE 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach lub usługach nie mają na celu zastąpienia porad prawnych lub finansowych, które mogą być udzielane przez twojego adwokata, księgowego i / lub doradcę finansowego. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby przygotować dostarczone informacje, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób. Prawo różni się w zależności od kraju i kraju i ciągle się zmienia, dlatego wpływa na każdą osobę i firmę na różne sposoby. W związku z tym zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady finansowej i / lub prawnej dotyczącej konkretnych okoliczności. Zaleca się, aby skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, księgowym lub prawnikiem w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości, które masz, możesz mieć lub w przyszłości dotyczących własnych dochodów i podatków, a także wszelkich informacji prezentowanych przez naszą Witrynę, Programy lub Usługi dotyczące konkretnej sytuacji finansowej i / lub prawnej.

PSYCHOLOGIA, RELIGIA ORAZ MEDYCYNA 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia, które może zapewnić Twój własny dostawca usług medycznych (w tym lekarz / lekarz, pielęgniarka, asystent lekarza lub każdy inny pracownik służby zdrowia), specjalista od zdrowia psychicznego (w tym psychiatra, psycholog, terapeuta, doradca lub pracownik socjalny) lub członek duchowieństwa. Dlatego nie lekceważ ani nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnej porady medycznej, zdrowia psychicznego lub religijnego z powodu informacji przeczytanych na tej stronie lub otrzymanych od nas. Nie przestawaj przyjmować żadnych leków bez rozmowy ze swoim lekarzem lub lekarzem ds. Zdrowia psychicznego. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny lub psychiczny, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub dostawcą zdrowia psychicznego.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BRAK GWARANCJI 

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji.

Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nasza strona, programy, produkty i usługi mają na celu dokładne przedstawienie dostarczonych informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że dobrowolnie uczestniczysz w korzystaniu z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, a ty sam jesteś w 100% wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za swoje wyniki. Wyrażasz zgodę na stosowanie własnej należytej staranności i osądu przed zastosowaniem jakichkolwiek rekomendacji lub porad, które możesz otrzymać w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie, życie i dobre samopoczucie, a także zdrowie, życie i dobre samopoczucie swojej rodziny i dzieci (w stosownych przypadkach) za wszystkie decyzje podejmowane obecnie i w przyszłości.

REFERENCJE 

Ta strona przedstawia doświadczenia, referencje i spostrzeżenia na temat doświadczeń innych ludzi (klientów) wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy klient lub osoba fizyczna zatwierdziła te referencje, przykłady i zdjęcia, dała nam prawo do wykorzystania ich w materiałach oraz do mówienia o nich w naszych programach, produktach i / lub usługach, ale nie mogą one reprezentować ani gwarantować, że obecni lub przyszli klienci osiągną takie same lub podobne wyniki . Te historie klientów reprezentują raczej to, co jest możliwe dzięki naszym programom, produktom i / lub usługom.

PRZEJĘCIE RYZYKA 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za osobiste wybory ani działania użytkownika przed, w trakcie lub po korzystaniu z naszej witryny, programów, produktów i usług. Rozumiesz, że wszelkie wzmianki o jakichkolwiek sugestiach lub zaleceniach na stronie, programach, produktach lub usługach lub za ich pośrednictwem należy podejmować na własne ryzyko, bez naszej odpowiedzialności, uznając, że istnieje rzadka szansa, że choroba, uraz, a nawet śmierć może wyniknąć. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania lub niewykorzystania jakichkolwiek informacji dostarczonych przez nas w jakikolwiek sposób. Użytkownik korzysta lub nie korzysta z tych informacji na własne ryzyko i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności lub strat, które Państwo, firma lub rodzina lub dzieci (jeśli dotyczy) lub jakakolwiek inna osoba mogą ponieść lub ich wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji.

BŁĘDY I POMINIĘCIA 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnianych w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą przypadkowo zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie ani dokładność faktów, o których mowa w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za nią, ani innych osób fizycznych lub firm powiązanych ze mną w jakikolwiek sposób. Dołożono wszelkich starań, aby przedstawić Ci najbardziej dokładne i aktualne informacje, ale ponieważ biznes i technologia stale się rozwijają, nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, błędy lub pominięcia związane z Witryną, Programami, Produktami lub Usługami.

Osoby i programy stron trzecich

W całej Witrynie możemy udostępniać linki i wskazówki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Nasze linki do takich stron osób trzecich nie oznaczają poparcia lub sponsorowania takich stron ani informacji, produktów lub usług oferowanych na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Ponadto, ani my, ani podmioty stowarzyszone nie działamy ani nie kontrolujemy w żaden sposób żadnych informacji, produktów ani usług, które strony trzecie mogą świadczyć w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w Witrynach, do których odsyłamy w Witrynie.
 
W stosownych przypadkach wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji, są opiniami odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie naszej firmy. Ani Firma, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek treści. Ponadto, Firma nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i rzetelność opinii, porad lub oświadczeń złożonych na którejkolwiek ze Stron przez osoby inne niż upoważniony przedstawiciel Firmy podczas działania w charakterze urzędowym.

Własność intelektualna

Witryny internetowe zawierają materiały, takie jak filmy, zajęcia, plany lekcji, moduły szkoleniowe, zdjęcia, oprogramowanie, tekst, grafikę, obrazy, nagrania dźwiękowe i inne materiały dostarczone przez lub w imieniu Brand Elevator (łącznie określane jako „Treść ”). Treść może należeć do nas lub osób trzecich. Treść jest chroniona zarówno na mocy prawa Europy, jak i innych krajów. Nieautoryzowane użycie Treści może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa.

Odwiedzający mogą przeglądać wszystkie publicznie dostępne Treści na własny, niekomercyjny użytek. Zarejestrowani Użytkownicy, którzy zakupili dowolny produkt lub usługę, mogą pobrać na własne komputery i przeglądać dowolne Treści zawarte w zakupionym produkcie lub usłudze do własnego, niekomercyjnego użytku. Poza wyraźnie określonymi w dwóch poprzednich zdaniach, nie masz żadnych innych praw do Treści (innych niż własne Zarejestrowane Treści Użytkownika, które publikujesz na Stronach Internetowych) i nie będziesz korzystać z Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy tej umowy. Żadne inne użycie nie jest dozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Brand Elevator.

Brand Elevator zachowuje wszelkie prawa, tytuły i korzyści, w tym wszelkie prawa własności intelektualnej, do Treści i do Treści. Musisz zachować wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginalnej Treści. Nie możesz sprzedawać, przenosić, cedować, licencjonować, udzielać sublicencji ani modyfikować Treści ani reprodukować, wyświetlać, publicznie odtwarzać, tworzyć wersji pochodnych, rozpowszechniać lub w inny sposób wykorzystywać Treści w jakimkolwiek celu publicznym lub komercyjnym. Używanie lub publikowanie Treści na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej, stronie mediów społecznościowych lub w sieciowym środowisku komputerowym w jakimkolwiek celu jest wyraźnie zabronione.

Jeśli naruszysz jakąkolwiek część niniejszej Umowy, Twoje pozwolenie na dostęp i/lub korzystanie z Treści i Witryn automatycznie wygasa i musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wykonane przez siebie kopie Treści.

Znaki towarowe, znaki usługowe i logo Szkoły Life Coach („Znaki towarowe Szkoła Life Coach/Brand Elevator”) używane i wyświetlane w Witrynach mogą być zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami usługowymi Beand Elevator. 

Inne nazwy firm, produktów i usług znajdujące się w Witrynach mogą być znakami towarowymi lub znakami usług będącymi własnością innych („Znaki towarowe stron trzecich” oraz, łącznie z Międzynarodowymi znakami towarowymi Brand Elevator, „Znaki towarowe”). 

Żadna część Witryn nie powinna być interpretowana jako udzielanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania Znaków Towarowych, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody dotyczącej każdego takiego użycia. Używanie znaków towarowych jako części łącza do lub z dowolnej witryny jest zabronione, chyba że utworzenie takiego łącza zostanie wcześniej zatwierdzone przez nas na piśmie. 

Cała wartość firmy wytworzona w wyniku używania międzynarodowych znaków towarowych Szkoły Life Coach działa na naszą korzyść.

Elementy Witryn są chronione przez strój handlowy, znak towarowy, nieuczciwą konkurencję oraz inne prawa stanowe i federalne i nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości ani w części w jakikolwiek sposób, w tym, ale nie ograniczając się do wykorzystania ramek lub lustra. Żadna z Treści nie może być retransmitowana bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody w każdym przypadku.

Rejestracja i korzystanie z Witryny i Serwisów

REJESTRACJA 

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych demograficznych, w tym płci, roku urodzenia, kodu pocztowego i kraju. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w konkretnej funkcji Witryny, takiej jak kalendarz, sklep internetowy, możesz zostać poproszony o rejestrację w naszym formularzu, a taka rejestracja może wymagać od Ciebie podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części). Korzystanie z wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach procesu rejestracji, podlega warunkom naszej Polityki prywatności.

HASŁA 

Aby korzystać z niektórych funkcji Witryny, potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła, które otrzymasz w trakcie procesu rejestracji Witryny. Odpowiadasz za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania (zarówno twoje, jak i innych), które mają miejsce pod Twoim hasłem lub kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także o wyjściu z konta na koniec każdej sesji. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub informacji o koncie.
 

ROZWIĄZANIE PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA 

Możemy anulować lub wypowiedzieć twoje prawo do korzystania z Witryny lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W przypadku anulowania lub wypowiedzenia nie masz już prawa dostępu do części Witryny, której dotyczy anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych z Witryny oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania pozostają w mocy.

Zakupy usług, produktów i innych ofert firmy w Serwisach

Ze względu na elektroniczny dostęp do produktów, usług i ofert, zaangażowanie oraz ich jakość wszelkie zakupione produkty, usługi i inne oferty są bezwrotne. Zwroty finansowe nie są oferowane. 

Zasady społeczności

Certyfikacja Online oraz wszelkie inne jej pochodne działają na zasadzie społeczności i komunikacji online. Oznacza to, że uczestnicy mogą wymieniać się informacjami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane między uczestnikami informacje. To Ty decydujesz o tym, o czym rozmawiasz i piszesz z innymi. Firma nie wypożycza oraz nie sprzedaje tych informacji.

Klasy i sesje mogą być nagrywane. Brand Elevator udostępnia nagrany materiał tylko osobom, które zapisały się na Certyfikację Online. Firma nie przekazuje linków dla osób trzecich, nie pokazuje nagrań z wizerunkiem uczestników Certyfikacji Online, bez wcześniejszej ich zgody. Utrwalany jest także Twój wizerunek, podczas nagrań, zdjęć oraz klas. Zapisując się na Certyfikację Online wyrażasz na to zgodę.

Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów podczas korzystania z Witryn i nie będziesz korzystać z Witryn w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;

Nie będziesz przesyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail, transmitować ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, które:

  • narusza jakiekolwiek prawa autorskie, znak towarowy, prawo do reklamy lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby lub podmiotu; lub
  • są zniesławiające, zniesławiające, nieprzyzwoite, obsceniczne, pornograficzne, o charakterze jednoznacznie seksualnym, naruszające prywatność innej osoby, propagujące przemoc lub zawierające mowę nienawiści (tj. wypowiedzi, które atakują lub poniżają grupę ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek , status weterana i/lub orientacja seksualna/tożsamość płciowa; lub
  • ujawnia wszelkie poufne informacje o innej osobie, w tym adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane karty kredytowej lub inne podobne informacje.
  • Nie będziesz „śledzić”, grozić lub w inny sposób nękać innej osoby;
  • Nie będziesz spamować ani używać Witryn do prowadzenia jakichkolwiek działań komercyjnych;
  • Jeśli opublikujesz jakiekolwiek Zarejestrowane Treści Użytkownika, pozostaniesz na temacie;
  • Użytkownik nie będzie uzyskiwać dostępu do Witryn ani korzystać z nich w celu gromadzenia jakichkolwiek badań rynkowych dla konkurencyjnej firmy;
  • Nie będziesz podszywać się pod żadną osobę lub podmiot ani fałszywie przedstawiać lub w inny sposób nieprawdziwe przedstawiać swoje powiązanie z osobą lub podmiotem;

Użytkownik nie będzie ingerować ani próbować zakłócać prawidłowego działania Witryn za pomocą jakiegokolwiek wirusa, urządzenia, mechanizmu gromadzenia lub transmisji informacji, oprogramowania lub procedury, ani dostępu lub próby uzyskania dostępu do jakichkolwiek danych, plików lub haseł związanych do Witryn poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub danych lub w jakikolwiek inny sposób;

Użytkownik nie będzie zakrywał, zasłaniał, blokował ani w żaden sposób nie ingerował w żadne reklamy i/lub funkcje bezpieczeństwa (np. przycisk zgłaszania nadużycia) w Witrynach;

Nie będziesz używać żadnego robota, pająka, skrobaka ani innych zautomatyzowanych środków dostępu do Witryn w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody; pod warunkiem jednak, że udzielimy operatorom publicznych wyszukiwarek pozwolenia na używanie pająków do kopiowania materiałów z publicznych części Witryn wyłącznie w celu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do tworzenia publicznie dostępnych indeksów materiałów do przeszukiwania, ale nie skrytki lub archiwa takich materiałów;

nie podejmiesz żadnych działań, które nakładają lub mogą (według naszego wyłącznego uznania) spowodować nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury technicznej; oraz

Poinformujesz nas o nieodpowiednich treściach, o których dowiesz się. Jeśli znajdziesz coś, co narusza nasze Wytyczne dla społeczności, daj nam znać, a my to sprawdzimy.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego i całkowitego uznania, do odmowy dostępu do Witryn lub dowolnej ich części bez powiadomienia oraz do usunięcia wszelkich treści, które nie są zgodne z niniejszymi Wytycznymi dla społeczności.

Pozostałe

Niepodjęcie przez nas działania lub wyegzekwowanie jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy. Żadne zrzeczenie się nie będzie skuteczne wobec nas, chyba że zostanie dokonane na piśmie, i żadne takie zrzeczenie się nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się w jakimkolwiek innym lub późniejszym przypadku. O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione przez nas i Ciebie na piśmie, niniejsza Umowa stanowi całość Umowy między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie lub równoczesne umowy, pisemne lub ustne, między stronami w odniesieniu do przedmiotu . Nagłówki sekcji są podane wyłącznie dla wygody i nie mają żadnego znaczenia prawnego. Niniejsza Umowa będzie działać na korzyść naszych następców prawnych, cesjonariuszy, licencjobiorców i podlicencjobiorców.

Zasady dla Certyfikacja Online

Zmiana terminu Certyfikacji Online, przeniesienie do innej grupy, przeniesienie na inny termin.

Zmiana terminu Certyfikacji Online, przeniesienie do innej grupy lub przeniesienie na inny termin jest możliwe tylko wtedy, gdy przedstawisz nam podstawę medyczną. Możemy poprosić Cię o przedstawienie zaświadczenia medycznego, które pokazuje, że nie masz możliwości brać udziału w Certyfikacji Online w wybranym przez siebie terminie, a jednocześnie takiego, które potwierdzi, że po zmianie terminu będziesz mieć możliwość brać pełny i czynny udział w Certyfikacji Online.

Korzystanie z materiałów

Tylko osoby, które ukończyły Certyfikację mogą korzystać z materiałów Szkoły Life Coach. Wszelkie materiały, które zostały udostępnione podczas lekcji, klas video, materiały do pobrania, są objęte prawem autorskim. Ich użycie bez ważnego certyfikatu jest zabronione.

Nie możesz Certyfikować korzystając z materiałów Certyfikacji Online. Materiały możesz wykorzystać w kursach, szkoleniach, sesjach coachingowych, ale nie możesz wystawiać certyfikatów uprawiających do korzystania z nich. Nie można tworzyć własnych Certyfikacji z wykorzystaniem Systemu lub materiałów Szkoły Life Coach, które poznajesz podczas Certyfikacji Online.

Wszelkie materiały dostępne podczas Certyfikacji Online oraz po jej ukończeniu są własnością intelektualną Firmy. Korzystanie z nich, wykorzystywanie w kursach, szkoleniach bez Certyfikatu jest zabronione.

Płatności

Jeżeli opłacasz Certyfikację Online za pomocą karty kredytowej lub debetowej, dajesz firmie pozwolenie i autoryzacje za pobranie odpowiedniej kwoty. Po opłaceniu otrzymasz elektroniczne potwierdzenie, oraz fakturę VAT na podane przez Ciebie dane prywatne lub firmowe.

Jeżeli decydujesz się na płatność online, z automatycznym pobieraniem odpowiedniej kwoty raty, co miesiąc z Twojej karty kredytowej, dajesz firmie pozwolenie i autoryzacje na pobieranie odpowiedniej kwoty ratalnej każdego miesiąca. Firma nie udostępnia Twoich danych. Bramką płatności obsługującą płatności automatyczne jest STRIPE i iDEAL, które gromadzą dane wobec własnej polityki prywatności.  Nie mamy wpływu na politykę prywatności innych serwisów.

Jeżeli płacisz za Certyfikację Online w systemie rat, akceptujesz, rozumiesz i potwierdzasz, że wszystkie płatności dokonujesz w terminie, oraz opłacasz każdą z rat, co 30 dni, do czasu pełnego opłacenia kwoty za Certyfikację Online. Ponosisz odpowiedzialność za wykonane przez Ciebie zakupy online.

Jeżeli nie opłacisz terminowo, przypominamy Ci o tym, w terminie 14 dni. 

Jeżeli zdecydujesz się dobrowolnie opuścić Certyfikację Online i opłacasz ją ratalnie, nadal musisz w pełni ją opłacić, jeżeli kwota za Certyfikację Online została przez Ciebie opłacona z góry, nie oferujemy zwrotów finansowych.

Jako wynagrodzenie za każdy zakup dokonany w Witrynach, zapłacisz Brand Elevator wszystkie należne opłaty i podatki. My (lub nasz zewnętrzny podmiot przetwarzający płatności) autoryzujemy Twoją kartę kredytową, konto bankowe lub inną zatwierdzoną metodę płatności, którą podałeś podczas procesu rejestracji, w celu pełnej zapłaty opłat i wszelkich należnych podatków, a Ty niniejszym wyrażasz na to zgodę. 

Musisz podać aktualne, kompletne i dokładne informacje rozliczeniowe i karty kredytowej. Musisz niezwłocznie zaktualizować wszystkie informacje rozliczeniowe (takie jak adres rozliczeniowy, numer karty i data ważności), aby Twoje konto było aktualne, kompletne i dokładne, a także musisz niezwłocznie skontaktować się z nami w przypadku zgubienia lub kradzieży karty kredytowej lub świadomi potencjalnego naruszenia bezpieczeństwa konta (takiego jak nieautoryzowane ujawnienie lub użycie nazwy logowania lub hasła). Niniejszym upoważniasz Brand Elevator do uzyskania lub ustalenia zaktualizowanych lub zastępczych dat wygaśnięcia Twojej karty kredytowej w przypadku wygaśnięcia dostarczonej przez Ciebie karty kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia każdej wydanej karty odnowienia w takim samym zakresie, jak karta, która utraciła ważność. 

Jeśli płatność nie zostanie otrzymana od wystawcy karty kredytowej, niniejszym zgadzasz się zapłacić wszystkie należne kwoty na żądanie. Zgadzasz się pokryć wszystkie koszty windykacji, w tym honoraria adwokackie i koszty, od wszelkich zaległych sald. W niektórych przypadkach wystawca Twojej karty kredytowej może obciążyć Cię opłatą za transakcję zagraniczną lub powiązanymi opłatami, które będziesz zobowiązany uiścić. Radzimy skontaktować się z bankiem i wystawcą karty kredytowej, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Prawa Autorskie

Nie masz licencji na odsprzedaż jakichkolwiek materiałów związanych ze Szkołą Life Coach i Certyfikacją Online, przepakowywanie naszych narzędzi i mówienie o nich własnym głosem, pisanie książek intensywnie nauczających naszych narzędzi ani tworzenie aplikacji opartych na Systemie i ćwiczeniach.

Nie możesz przepisywać naszych materiałów lub treści i sprzedawać ich jako własnych, ani nie jesteś upoważniony do sprzedaży materiałów lub towarów związanych ze Szkołą Life Coach.

To jest naruszenie praw autorskich. Możesz krótko wspomnieć o Systemie i naszych narzędziach, mówiąc kto jest ich twórcą. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, aby upewnić się, że ich przestrzegasz.

Nie masz również licencji na korzystanie z narzędzi Systemu lub Szkoły Life Coach w przypadku jakiegokolwiek kursu certyfikacji coacha, trenera, mówcy, czy jakiegokolwiek innego kursu, który daje Certyfikat.

Szkoła Life Coach jest jedyną szkołą upoważnioną do szkolenia Coachów w zakresie korzystania z Systemu. Nie możesz konkurować ze Szkołą za pomocą naszych narzędzi do certyfikacji.

Zakaz ten nie obowiązuje jedynie coachów, Certyfikowanych przez naszą Szkołę, który ukończyli Intensywny Kurs Instructor & Coach Facilication Certification oferowany przez naszą Szkołę.

Strony Trzecie

Niektóre z oprogramowań używanych przez firmę m.in bramka płatności STRIPE ma swoje własne Zasady i Licencje, oraz Politykę Prywatności i przetwarzania danych. Nie mamy wpływu na zmiany, które wprowadzają.

Rejestrując się do Certyfikacji Online oświadczasz i rozumiesz, że Firma nie ponosi odpowiedzialności na prywatność danych gromadzonych przez te firmy oraz nie zapewnia Cię o satysfakcji korzystania z tych serwisów.

Firma nie reklamuje żadnych linków do stron trzecich. 

Możemy zezwolić firmom zewnętrznym, które korzystają z technologii śledzenia, takich jak pliki cookie lub piksele, na rejestrowanie informacji IP o użytkownikach, którzy odwiedzają lub wchodzą w interakcję z naszą Witryną. Nasza Witryna nie udostępnia żadnych danych osobowych tym stronom trzecim. Informacje te pozwalają im dostarczać ukierunkowane reklamy i oceniać ich skuteczność. 

Licencje Użytkowników Zarejestrowanych

Jak wspomniano powyżej, Witryny zapewniają Zarejestrowanym Użytkownikom możliwość publikowania i przesyłania Zarejestrowanych Treści Użytkownika. Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że po przesłaniu Zarejestrowanej Treści Użytkownika w celu włączenia do Witryn, będzie ona dostępna dla innych oraz że nie ma żadnej poufności ani prywatności w odniesieniu do takich Zarejestrowanych Treści Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, wszelkich identyfikujących osobiście informacje, które możesz udostępnić. 

UŻYTKOWNIK, A BRAND ELEVATOR, PONOSI CAŁKOWITY ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW PRZESYŁANYCH, PUBLICZNYCH, E-MAILOWYCH LUB PRZESYŁANYCH W INNY SPOSÓB ZA POMOCĄ WITRYN INTERNETOWYCH.

Użytkownik zachowuje wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do własnych Zarejestrowanych Treści Użytkownika. Niniejszym jednak udzielasz nam i naszym sublicencjobiorcom niewyłącznej, wolnej od opłat, podlegającej bezpłatnej sublicencji, wieczystej licencji na modyfikowanie, kompilowanie, łączenie z innymi treściami, kopiowanie, nagrywanie, synchronizowanie, przesyłanie, tłumaczenie, formatowanie, rozpowszechnianie, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać i w inny sposób wykorzystywać lub wykorzystywać (w tym w celach zarobkowych) Zarejestrowane Treści Użytkownika oraz wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa moralne do nich w całym wszechświecie, w każdym przypadku za pomocą lub w jakikolwiek sposób, metody, media lub technologię, które są obecnie znane lub opracowany poniżej. 

Udzielasz nam i naszym podlicencjobiorcom również prawa, ale nie obowiązku, do korzystania z Twoich Zarejestrowanych Treści Użytkownika, Twojej Nazwy logowania, imienia i nazwiska, podobizny i fotografii w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem powiązanej Zarejestrowanej Treści Użytkownika dozwolonej w poprzednim zdaniu i/lub w celu reklamowania i promowania Witryn, Brand Elevator oraz naszych produktów i usług. Nie ograniczając powyższego, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że wykorzystanie Twoich Zarejestrowanych Treści Użytkownika, nazwy, podobizny i fotografii dozwolone przez powyższe prawa i licencje może obejmować wyświetlanie takich Zarejestrowanych Treści Użytkownika, nazwy, podobizny i fotografii obok reklam i inne materiały lub treści, w tym dla zysku.

Jeśli przesyłasz nam Zarejestrowane Treści Użytkownika, każde takie przesłanie stanowi oświadczenie i gwarancję dla Brand Elevator, że takie Zarejestrowane Treści Użytkownika są Twoim oryginalnym dziełem (lub że w inny sposób masz prawo do dostarczenia Zarejestrowanych Treści Użytkownika), że posiadasz prawa niezbędne do udzielenia licencji na Zarejestrowane Treści Użytkownika, o których mowa w poprzednim akapicie, oraz że ta treść i jej wykorzystanie przez Brand Elevator i jej partnerów w zakresie treści zgodnie z niniejszą Umową nie narusza i nie będzie naruszać ani przywłaszczać praw własności intelektualnej lub moralnych jakiejkolwiek osoby ani nie zawierają żadnych oszczerczych, zniesławiających lub obscenicznych materiałów lub treści, które naruszają nasze Wytyczne dla społeczności.

Prawo do odmowy

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy lub zakończenia dostępu do naszych szkoleń, produktów, usług i/lub materiałów programowych, strony internetowej, poczty e-mail lub jakiejkolwiek innej metody komunikacji związanej z naszą certyfikacją coachingową, Certyfikacji Online, produktów lub usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Jeśli Ty lub my zechcesz zakończyć, Produkty lub Usługi w ramach Certyfikacji Online, niniejsze warunki wypowiedzenia będą miały zastosowanie nawet po rozwiązaniu przez którekolwiek z nas:

W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy, wszystkie pozostałe należne płatności stają się natychmiast wymagalne, a Ty nie jesteś już upoważniony do dostępu do szkoleń, Produktów, Usług w ramach Certyfikacji Online lub naszej strony internetowej, poczty e-mail lub jakichkolwiek innych metod komunikacji, których to dotyczy przez takie anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów szkoleniowych Certyfikacji Online oraz szkoleń, Produktów lub Usług Programu Certyfikacji, w tym między innymi wszystkie zastrzeżenia, ograniczenia odpowiedzialności i prawa autorskie, określone w niniejszych Warunkach użytkowania, są cały czas aktualne, nawet po zakończeniu dostępu do konta i materiałów i będzie obowiązują one pełną mocą.

Nieścisłości techniczne

Witryna może zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne lub pominięcia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy typograficzne, fotograficzne, techniczne lub cenowe wymienione na naszej Stronie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawek i/lub ulepszeń w Witrynie oraz produktach i programach opisanych w takich informacjach, w dowolnym czasie bez powiadomienia, jak opisano powyżej w Modyfikacji niniejszych Warunków.

Łącza do witryn i ofert stron trzecich

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych („Witryny połączone”). Witryny połączone nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość jakiejkolwiek Witryny połączonej, w tym między innymi za jakiekolwiek łącze zawarte w Witrynie połączonej ani za wszelkie zmiany lub aktualizacje Witryny połączonej. Udostępniając te linki, nie popieramy, nie sponsorujemy ani nie rekomendujemy takich witryn ani materiałów przez nie rozpowszechnianych lub świadczonych przez nie usług, a także nie ponosimy odpowiedzialności za materiały, usługi lub inne sytuacje w innych witrynach lub związane z żadną inną witryną . Nie ponosimy odpowiedzialności za transmisję internetową lub jakąkolwiek inną formę transmisji otrzymywaną z jakiejkolwiek połączonej witryny. Podajemy te linki tylko dla wygody, a umieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez nas tej witryny ani żadnego powiązania z jej operatorami. Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania łączy z witryn stron trzecich do Witryny.

Prosimy o zachowanie dyskrecji podczas przeglądania Internetu i korzystania z Witryny. Powinieneś mieć świadomość, że podczas korzystania z Witryny możesz zostać przekierowany do innych witryn, które są poza naszą kontrolą. Na stronach Witryny znajdują się łącza do innych witryn, które przenoszą Cię poza Witrynę. Na przykład, jeśli „klikniesz” na baner reklamowy lub wynik wyszukiwania, „kliknięcie” może spowodować opuszczenie Witryny. Obejmuje to linki od reklamodawców, sponsorów i partnerów treści, którzy mogą używać naszego logo(ów) w ramach umowy co-brandingu. Te inne witryny mogą wysyłać własne pliki cookie do użytkowników, gromadzić dane, zabiegać o dane osobowe lub zawierać informacje, które mogą być nieodpowiednie lub obraźliwe. Ponadto reklamodawcy w Witrynie mogą wysyłać pliki cookie do użytkowników, których nie kontrolujemy.

Firma nie może zapewnić, że będziesz zadowolony z jakichkolwiek produktów lub usług, które kupisz w witrynie strony trzeciej, która zawiera linki do lub z Witryny lub treści stron trzecich w Witrynie. Spółka nie uczestniczy w faktycznych transakcjach pomiędzy nabywcami a dostawcami. Nie popieramy żadnego z towarów ani nie podjęliśmy żadnych kroków w celu potwierdzenia dokładności lub wiarygodności jakichkolwiek informacji zawartych w takich witrynach lub treści stron trzecich. W rezultacie nie mamy kontroli nad jakością, bezpieczeństwem ani legalnością reklamowanych przedmiotów, prawdziwością lub dokładnością aukcji, zdolnością dostawców do sprzedawania przedmiotów ani zdolnością kupujących do kupowania przedmiotów. Nie możemy zagwarantować, że kupujący lub dostawca rzeczywiście sfinalizuje transakcję. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji (w tym między innymi danych karty kredytowej i innych danych osobowych), o których przekazanie możesz zostać poproszony jakiejkolwiek stronie trzeciej, a ty niniejszym nieodwołalnie zrzekasz się wszelkich roszczeń w odniesieniu do takich witryny i treści osób trzecich. Gorąco zachęcamy do przeprowadzenia dowolnego przeglądania ofert i informacji, które uważasz za konieczne lub właściwe przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji online lub offline z którąkolwiek z tych stron trzecich.

Zrzeczenia

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokładnie przedstawić nasze programy i wartość edukacyjną, jaką zapewniają.

Ta strona i produkty oferowane na tej stronie nie są powiązane, stowarzyszone, wspierane ani sponsorowane przez Facebook, ani nie zostały przetestowane lub certyfikowane przez Facebook.

Nie ma jednak gwarancji, że za pomocą technik i pomysłów zawartych w tych materiałach zarobisz jakiekolwiek pieniądze. Kiedy prezentujemy dane dotyczące przychodów i sprzedaży na naszej stronie internetowej i w innych naszych kanałach, prezentujemy wyjątkowe wyniki, które nie odzwierciedlają przeciętnego doświadczenia.

Nie należy polegać na jakichkolwiek informacjach o przychodach, sprzedaży lub zarobkach, które przedstawiamy jako jakiekolwiek obietnice, gwarancję lub oczekiwanie jakiegokolwiek poziomu sukcesu lub zarobków. Twoje wyniki będą zależeć od wielu czynników, nad którymi nie mamy kontroli, takich jak Twoja sytuacja finansowa, doświadczenie, umiejętności, poziom wysiłku, wykształcenie i zmiany na rynku. Prowadzenie działalności online wiąże się z ryzykiem, a korzystanie z jakichkolwiek informacji zawartych na tej stronie odbywa się na własne ryzyko. Zgodnie z naszą Polityką zwrotów, dostarczamy treści bez żadnych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji.

Kontynuując korzystanie z naszej witryny i uzyskując dostęp do naszych treści, zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, które możesz podjąć w związku z prezentowanymi informacjami lub w wyniku zakupu któregokolwiek z naszych produktów lub usług. Wszelkie roszczenia dotyczące rzeczywistych zarobków lub przykłady rzeczywistych wyników można zweryfikować na żądanie.