Zasady i Licencje

Ostatnia modyfikacja 22 lipiec 2021

Neuro Coach School jest właścicielem witryny www.SzkolaLifeCoach.com i pochodnych subdomen, które zawierają w swoim adresie SzkolaLifeCoach.com, razem opisywane będą jako “Serwisy” i ich wszystkich dotyczą te Zasady i Licencje.

Modyfikacja Zasad i Licencji

Zastrzegamy sobie pełne prawo do modyfikacji tych Zasad i Licencji w dowolnym czasie. Korzystając z usług, produktów oraz naszych serwisów, potwierdzasz, że zgadzasz się na modyfikację i akceptujesz to. 

Treści zawarte na stronie

Niniejsza Witryna i wszystkie materiały dostępne w Witrynie są własnością nas i / lub naszych podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Witryna jest udostępniana wyłącznie do osobistego użytku niekomercyjnego. Nie możesz korzystać z Witryny lub materiałów dostępnych w Witrynie w sposób, który stanowi naruszenie naszych praw lub nie został przez nas autoryzowany. Mówiąc inaczej nie możesz modyfikować, kopiować, reprodukować, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przesyłać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieła pochodne, wykorzystywać ani rozpowszechniać w żadnym sposób lub medium (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych) wszelkie materiały ze Strony. Wyjątkiem jest otrzymanie pozwolenia drogą elektroniczną.

Kadrowanie strony

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

Informacje publikowane i dostępne na stronie www.SzkolaLifeCoach.com i innych naszych Serwisach

Możesz ustanowić hipertekstowy link do Witryny, o ile link nie wskazuje ani nie sugeruje sponsorowania Twojej witryny przez nas lub przez Witrynę. Nie możesz jednak, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, umieszczać ramek lub linków w treści stron lub włączać do innych witryn lub innych usług jakichkolwiek naszych materiałów, treści lub własności intelektualnej. Używać naszych zdjęć w formie pełnej lub ich kardów bez naszej pełnej zgody.

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i są udostępniane jako narzędzia samopomocy na własny użytek.

PORADY PRAWNE I FINANSOWE 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach lub usługach nie mają na celu zastąpienia porad prawnych lub finansowych, które mogą być udzielane przez twojego adwokata, księgowego i / lub doradcę finansowego. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby przygotować dostarczone informacje, nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub przeoczenia i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w jakikolwiek sposób. Prawo różni się w zależności od kraju i kraju i ciągle się zmienia, dlatego wpływa na każdą osobę i firmę na różne sposoby. W związku z tym zaleca się, aby w razie potrzeby zasięgnąć porady finansowej i / lub prawnej dotyczącej konkretnych okoliczności. Zaleca się, aby skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym, księgowym lub prawnikiem w sprawie wszelkich pytań i wątpliwości, które masz, możesz mieć lub w przyszłości dotyczących własnych dochodów i podatków, a także wszelkich informacji prezentowanych przez naszą Witrynę, Programy lub Usługi dotyczące konkretnej sytuacji finansowej i / lub prawnej.

PSYCHOLOGIA, RELIGIA ORAZ MEDYCYNA 

Informacje zawarte w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia, które może zapewnić Twój własny dostawca usług medycznych (w tym lekarz / lekarz, pielęgniarka, asystent lekarza lub każdy inny pracownik służby zdrowia), specjalista od zdrowia psychicznego (w tym psychiatra, psycholog, terapeuta, doradca lub pracownik socjalny) lub członek duchowieństwa. Dlatego nie lekceważ ani nie zwlekaj z szukaniem profesjonalnej porady medycznej, zdrowia psychicznego lub religijnego z powodu informacji przeczytanych na tej stronie lub otrzymanych od nas. Nie przestawaj przyjmować żadnych leków bez rozmowy ze swoim lekarzem lub lekarzem ds. Zdrowia psychicznego. Jeśli masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny lub psychiczny, niezwłocznie skontaktuj się ze swoim lekarzem lub dostawcą zdrowia psychicznego.

TWOJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BRAK GWARANCJI 

Twój sukces zależy przede wszystkim od twojego poświęcenia, wysiłku, zaangażowania i dalszych działań. Nie ma gwarancji, że osiągniesz określony wynik biznesowy lub wzrost lub poziom dochodów, a także akceptujesz i rozumiesz, że wyniki różnią się w zależności od osoby. Podobnie jak w przypadku każdego zakupionego programu lub usługi związanej z biznesem, wyniki mogą się różnić i będą oparte na wielu zmiennych, dlatego nie można dać żadnych gwarancji.

Wszelkie zestawienia zysków lub dochodów lub przykłady przedstawione za pośrednictwem naszej witryny, programów, produktów i usług są jedynie szacunkami możliwych możliwości. Nie można zagwarantować żadnego konkretnego wyniku finansowego na podstawie korzystania z naszej Witryny, Programów, Produktów lub Usług.

Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za powodzenie lub niepowodzenie twoich decyzji biznesowych, wzrost lub spadek twoich finansów lub poziomu dochodów, ani za jakiekolwiek inne wyniki, które możesz mieć w wyniku informacji przedstawionych za pośrednictwem naszej strony , Programów, produktów i usług.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje wyniki.

OSOBISTA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

Nasza strona, programy, produkty i usługi mają na celu dokładne przedstawienie dostarczonych informacji. Przyjmujesz do wiadomości, że dobrowolnie uczestniczysz w korzystaniu z naszej Witryny, Programów, Produktów i Usług, a ty sam jesteś w 100% wyłącznie i osobiście odpowiedzialny za swoje wyniki. Wyrażasz zgodę na stosowanie własnej należytej staranności i osądu przed zastosowaniem jakichkolwiek rekomendacji lub porad, które możesz otrzymać w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości, że bierzesz pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie, życie i dobre samopoczucie, a także zdrowie, życie i dobre samopoczucie swojej rodziny i dzieci (w stosownych przypadkach) za wszystkie decyzje podejmowane obecnie i w przyszłości.

REFERENCJE 

Ta strona przedstawia doświadczenia, referencje i spostrzeżenia na temat doświadczeń innych ludzi (klientów) wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy klient lub osoba fizyczna zatwierdziła te referencje, przykłady i zdjęcia, dała nam prawo do wykorzystania ich w materiałach oraz do mówienia o nich w naszych programach, produktach i / lub usługach, ale nie mogą one reprezentować ani gwarantować, że obecni lub przyszli klienci osiągną takie same lub podobne wyniki . Te historie klientów reprezentują raczej to, co jest możliwe dzięki naszym programom, produktom i / lub usługom.

PRZEJĘCIE RYZYKA 

Firma nie ponosi odpowiedzialności za osobiste wybory ani działania użytkownika przed, w trakcie lub po korzystaniu z naszej witryny, programów, produktów i usług. Rozumiesz, że wszelkie wzmianki o jakichkolwiek sugestiach lub zaleceniach na stronie, programach, produktach lub usługach lub za ich pośrednictwem należy podejmować na własne ryzyko, bez naszej odpowiedzialności, uznając, że istnieje rzadka szansa, że choroba, uraz, a nawet śmierć może wyniknąć. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za konsekwencje korzystania lub niewykorzystania jakichkolwiek informacji dostarczonych przez nas w jakikolwiek sposób. Użytkownik korzysta lub nie korzysta z tych informacji na własne ryzyko i zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności lub strat, które Państwo, firma lub rodzina lub dzieci (jeśli dotyczy) lub jakakolwiek inna osoba mogą ponieść lub ich wykorzystanie lub niestosowanie dostarczonych informacji.

BŁĘDY I POMINIĘCIA 

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji udostępnianych w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za jej pośrednictwem, informacje te mogą przypadkowo zawierać niedokładności lub błędy typograficzne. Nie ponosimy odpowiedzialności za poglądy, opinie ani dokładność faktów, o których mowa w naszej Witrynie, programach, produktach i usługach lub za nią, ani innych osób fizycznych lub firm powiązanych ze mną w jakikolwiek sposób. Dołożono wszelkich starań, aby przedstawić Ci najbardziej dokładne i aktualne informacje, ale ponieważ biznes i technologia stale się rozwijają, nie możemy ponosić odpowiedzialności za dokładność, błędy lub pominięcia związane z Witryną, Programami, Produktami lub Usługami.

Osoby i programy stron trzecich

W całej Witrynie możemy udostępniać linki i wskazówki do stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie. Nasze linki do takich stron osób trzecich nie oznaczają poparcia lub sponsorowania takich stron ani informacji, produktów lub usług oferowanych na tych stronach lub za ich pośrednictwem. Ponadto, ani my, ani podmioty stowarzyszone nie działamy ani nie kontrolujemy w żaden sposób żadnych informacji, produktów ani usług, które strony trzecie mogą świadczyć w Witrynie lub za jej pośrednictwem lub w Witrynach, do których odsyłamy w Witrynie.
 
W stosownych przypadkach wszelkie opinie, porady, oświadczenia, usługi, oferty lub inne informacje lub treści wyrażone lub udostępnione przez strony trzecie, w tym dostawców informacji, są opiniami odpowiednich autorów lub dystrybutorów, a nie naszej firmy. Ani Firma, ani żaden zewnętrzny dostawca informacji nie gwarantuje dokładności, kompletności ani przydatności jakichkolwiek treści. Ponadto, Firma nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i rzetelność opinii, porad lub oświadczeń złożonych na którejkolwiek ze Stron przez osoby inne niż upoważniony przedstawiciel Firmy podczas działania w charakterze urzędowym.

Rejestracja i korzystanie z Witryny i Serwisów

REJESTRACJA 

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji Witryny, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych demograficznych, w tym płci, roku urodzenia, kodu pocztowego i kraju. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w konkretnej funkcji Witryny, takiej jak kalendarz, sklep internetowy, możesz zostać poproszony o rejestrację w naszym formularzu, a taka rejestracja może wymagać od Ciebie podać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny. Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Witryny (lub dowolnej jej części). Korzystanie z wszelkich danych osobowych, które nam przekazujesz w ramach procesu rejestracji, podlega warunkom naszej Polityki prywatności.

HASŁA 

Aby korzystać z niektórych funkcji Witryny, potrzebujesz nazwy użytkownika i hasła, które otrzymasz w trakcie procesu rejestracji Witryny. Odpowiadasz za zachowanie poufności hasła i konta oraz jesteś odpowiedzialny za wszystkie działania (zarówno twoje, jak i innych), które mają miejsce pod Twoim hasłem lub kontem. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie nas o każdym nieuprawnionym użyciu hasła lub konta lub innym naruszeniu bezpieczeństwa, a także o wyjściu z konta na koniec każdej sesji. Nie możemy i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub informacji o koncie.
 

ROZWIĄZANIE PRAWA DO DALSZEGO KORZYSTANIA 

Możemy anulować lub wypowiedzieć twoje prawo do korzystania z Witryny lub dowolnej jej części w dowolnym momencie bez uprzedzenia. W przypadku anulowania lub wypowiedzenia nie masz już prawa dostępu do części Witryny, której dotyczy anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów pobranych z Witryny oraz wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych Warunkach użytkowania pozostają w mocy.

Zakupy usług, produktów i innych ofert firmy w Serwisach

Ze względu na elektroniczny dostęp do produktów, usług i ofert, zaangażowanie oraz ich jakość wszelkie zakupione produkty, usługi i inne oferty są bezwrotne. Zwroty finansowe nie są oferowane. 

Zasady dla Certyfikacja Online

Zasady społeczności

Certyfikacja Online oraz wszelkie inne jej pochodne działają na zasadzie społeczności i komunikacji online. Oznacza to, że uczestnicy mogą wymieniać się informacjami. Firma nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane między uczestnikami informacje. To Ty decydujesz o tym, o czym rozmawiasz i piszesz z innymi. Firma nie wypożycza oraz nie sprzedaje tych informacji.

Klasy i sesje mogą być nagrywane. Szkoła Life Coach udostępnia nagrany materiał tylko osobom, które zapisały się na Certyfikację Online. Firma nie przekazuje linków dla osób trzecich, nie pokazuje nagrań z wizerunkiem uczestników Certyfikacji Online, bez wcześniejszej ich zgody. Utrwalany jest także Twój wizerunek, podczas nagrań, zdjęć oraz klas. Zapisując się na Certyfikację Online wyrażasz na to zgodę.

Korzystanie z materiałów

Tylko osoby, które ukończyły Certyfikację mogą korzystać z materiałów Szkoły Life Coach. Wszelkie materiały, które zostały udostępnione podczas lekcji, klas video, materiały do pobrania, są objęte prawem autorskim. Ich użycie bez ważnego certyfikatu jest zabronione.

Nie możesz Certyfikować korzystając z materiałów Certyfikacji Online. Materiały możesz wykorzystać w kursach, szkoleniach, sesjach coachingowych, ale nie możesz wystawiać certyfikatów uprawiających do korzystania z nich. Nie można tworzyć własnych Certyfikacji z wykorzystaniem Systemu lub materiałów Szkoły Life Coach, które poznajesz podczas Certyfikacji Online.

Wszelkie materiały dostępne podczas Certyfikacji Online oraz po jej ukończeniu są własnością intelektualną Firmy. Korzystanie z nich, wykorzystywanie w kursach, szkoleniach bez Certyfikatu jest zabronione.

Płatności

Jeżeli opłacasz Certyfikację Online za pomocą karty kredytowej lub debetowej, dajesz firmie pozwolenie i autoryzacje za pobranie odpowiedniej kwoty. Po opłaceniu otrzymasz elektroniczne potwierdzenie.

Jeżeli decydujesz się na płatność online, z automatycznym pobieraniem odpowiedniej kwoty raty, co miesiąc z Twojej karty kredytowej, dajesz firmie pozwolenie i autoryzacje na pobieranie odpowiedniej kwoty ratalnej każdego miesiąca. Firma nie udostępnia Twoich danych. Bramką płatności obsługującą płatności automatyczne jest STRIPE, który gromadzi dane wobec własnej polityki prywatności. 

Jeżeli płacisz za Certyfikację Online w systemie rat, akceptujesz, rozumiesz i potwierdzasz, że wszystkie płatności dokonujesz w terminie, oraz opłacasz każdą z rat, co 30 dni, do czasu pełnego opłacenia kwoty za Certyfikację Online.

Jeżeli nie opłacisz terminowo, przypominamy Ci o tym, w terminie 14 dni. 

Jeżeli zdecydujesz się opuścić Certyfikację Online i opłacasz ją ratalnie, nadal musisz w pełni ją opłacić.

Prawa Autorskie

Nie masz licencji na odsprzedaż jakichkolwiek materiałów związanych ze Szkołą Life Coach i Certyfikacją Online, przepakowywanie naszych narzędzi i mówienie o nich własnym głosem, pisanie książek intensywnie nauczających naszych narzędzi ani tworzenie aplikacji opartych na Systemie i ćwiczeniach.

Nie możesz przepisywać naszych materiałów lub treści i sprzedawać ich jako własnych, ani nie jesteś upoważniony do sprzedaży materiałów lub towarów związanych ze Szkołą Life Coach.

To jest naruszenie praw autorskich. Możesz krótko wspomnieć o Systemie i naszych narzędziach, mówiąc kto jest ich twórcą. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego, aby upewnić się, że ich przestrzegasz.

Nie masz również licencji na korzystanie z narzędzi Systemu lub Szkoły Life Coach w przypadku jakiegokolwiek kursu certyfikacji coacha, trenera, mówcy, czy jakiegokolwiek innego kursu, który daje Certyfikat.

Szkoła Life Coach jest jedyną szkołą upoważnioną do szkolenia Coachów w zakresie korzystania z Systemu. Nie możesz konkurować ze Szkołą za pomocą naszych narzędzi do certyfikacji.

Zakaz ten nie obowiązuje jedynie coachów, Certyfikowanych przez naszą Szkołę, który ukończyli Intensywny Kurs Instructor & Coach Facilication Certification oferowany przez naszą Szkołę.

Prawo do odmowy

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do odmowy lub zakończenia dostępu do naszych szkoleń, produktów, usług i/lub materiałów programowych, strony internetowej, poczty e-mail lub jakiejkolwiek innej metody komunikacji związanej z naszą certyfikacją coachingową, Certyfikacji Online, produktów lub usługi w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Jeśli Ty lub my zechcesz zakończyć, Produkty lub Usługi w ramach Certyfikacji Online, niniejsze warunki wypowiedzenia będą miały zastosowanie nawet po rozwiązaniu przez którekolwiek z nas:

W przypadku anulowania lub rozwiązania umowy, wszystkie pozostałe należne płatności stają się natychmiast wymagalne, a Ty nie jesteś już upoważniony do dostępu do szkoleń, Produktów, Usług w ramach Certyfikacji Online lub naszej strony internetowej, poczty e-mail lub jakichkolwiek innych metod komunikacji, których to dotyczy przez takie anulowanie lub wypowiedzenie. Ograniczenia nałożone na Ciebie w odniesieniu do materiałów szkoleniowych Certyfikacji Online oraz szkoleń, Produktów lub Usług Programu Certyfikacji, w tym między innymi wszystkie zastrzeżenia, ograniczenia odpowiedzialności i prawa autorskie, określone w niniejszych Warunkach użytkowania, są cały czas aktualne, nawet po zakończeniu dostępu do konta i materiałów i będzie obowiązują one pełną mocą.